Pomiary Światłowodów

Oferujemy Państwu swoje usługi, pomiary światłowodów, okablowania strukturalnego zgodnie z obowiązującymi standardami. Testy okablowania wykonujemy za pomocą własnych urządzeń pomiarowych.

Wykonujemy:

  • Pomiary światłowodowego jednomodowego okablowania strukturalnego. Pomiary kabli jednomodowych za pomocą reflektometru exfo max-715b. Jesteśmy w stanie zrobić pomiar na aktywnej linii światłowodowej OTDR .
  • Pomiary światłowodowego wielomodowego okablowania strukturalnego. Pomiary kabli wielomodowych za pomocą reflektometru Anritsu MW9070b
  • Pomiary i dokumentacja po wykonawcza okablowania światłowodowego i miedzianego dla developerów w nowych budynkach mieszkalnych.

* Cena do uzgodnienia

Co dają pomiary światłowodów:

Pomiary dają rzetelny obraz instalacji i potwierdzają czy instalacja została wykonana prawidłowo. Po wykonaniu pomiarów okablowania otrzymujecie Państwo raport w postaci papierowej i elektronicznej.
Nasi technicy posiadają certyfikat w zakresie projektowania i wykonywania systemów okablowania strukturalnego.

 

7977471431de18315f2c8ba682625f860f8b23da - Spawanie światłowodów